Czas realizacji zamówień na zaproszenia

Po zakupie produktów z kategorii Zaproszenia automatycznie zostaje wysłany formularz do danych potrzebnych do przygotowania projektu zaproszenia czy dodatków. Staramy się w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania kompletnego formularza przygotować i wysłać drogą mailową projekt do weryfikacji.

Po uzgodnieniu projektu i wszystkich niezbędnych danych potrzebnych do wykonania zaproszeń, dodatków i innych produktów z kategorii zaproszenia przystępujemy do realizacji zamówienia. Zaproszenia wykonujemy w ciągu 6-8 dni roboczych od dokonania uzgodnień. Czas wykonania zaproszeń klejonych, złoconych jest o 2-3 dni robocze dłuższy. Czas potrzebny do realizacji jest zależny od stopnia skomplikowania wykonania.

Do realizacji zamówienia przystępujemy z chwilą otrzymania należności.

.