Zasady językowe na zaproszeniu ślubnym

Zaproszenia ślubne, poza walorami estetycznymi i podstawowymi danymi, powinny być przede wszystkim napisane zgodnie z obowiązującymi regułami poprawnej polszczyzny. Niestety nadal spotkać można takie, które zawierają błędy. Aby zatem ustrzec się przed tym faux pas warto zapoznać się z zasadami językowymi, które powinny być zachowane na zaproszeniu ślubnym.

JAK ZAPISAĆ DATĘ NA ZAPROSZENIU ŚLUBNYM?

Istnieje wiele sposobów na zapis daty i to od nas zależy, na który się zdecydujemy. Jednak ta mnogość powoduje, że często już w tym miejscu możemy popełnić błąd. W idealnej sytuacji zwróciłyby nam na niego uwagę osoby pracujące w drukarni (na przykład odpowiedzialne za skład druku), jednak zdarza się to niezmiernie rzadko (dlatego przy składaniu zamówienia wykonawca najczęściej informuje o konieczności dokładnego sprawdzenia treści, gdyż nie odpowiada za błędy w tym zakresie). Jednak wracając do daty oto możliwe sposoby jej zapisu i błędy, które popełniamy:

  • jeśli ślub odbywa się 1 lub 9 dnia miesiąca pomijamy przed nim zero, czyli 1.05.2019 a nie 01.05.2019;
  • inaczej jest w przypadku miesięcy, tam zero musi znaleźć się zawsze, jednak oczywiście tylko przed cyframi (czyli od 1 do 9);
  • przy zapisie miesięcy cyframi rzymskimi nie używamy kropek tylko spacji;
  • nie zapisujemy dat z użyciem łącznika (-) czy ukośnika (/) oraz nie zmieniamy kolejności, czyli stosujemy układ dzień miesiąc rok.

CZY NALEŻY ODMIENIAĆ NAZWISKA?

Czasami tak, jednak nie zawsze (istnieją różne zasady dotyczące odmiany nazwisk żeńskich, dwuczłonowych, w liczbie pojedynczej i mnogiej). Jest to bardziej złożona kwestia, więc aby nie rozciągać tego wpisu w tym przypadku odsyłamy do Słownika nazw własnych i zapoznania z podstawowymi regułami odmiany nazwisk.

STOSOWANIE ZWROTÓW GRZECZNOŚCIOWYCH I SKRÓTÓW

Zaproszenia na ślub mają formalny charakter, toteż powinniśmy stosować w nich zwroty grzecznościowe, czyli Sz. P., Sz. Państwo (po skrócie Sz. zawsze stawiamy spację !) lub Szanowni/ Wielmożni Państwo. Stanowią one wyraz szacunku do gości, więc zawsze są wskazane 🙂

Właściwe określenie dla godziny ma dwie możliwe skrótowe formy, czyli g. lub godz.

Sprecyzowanie miejsca uroczystości – w tym wypadku możemy zastosować ul. lub Al. Zaznaczyć trzeba, że jeśli aleja występuje w liczbie pojedynczej (aleja) stosujemy skrót al., a przy mnogiej Al. (Aleje).

W celu potwierdzenia przybycia często podajemy numer telefonu i tutaj często stosujemy skróconą wersję pierwszego wyrazu – należy go jednak zapisywać bez kropki po literze r, co jest nader częstym błędem.

Mamy nadzieję, że powyższe wskazówki będą dla Was pomocne i pomogą stosować właściwe zasady językowe na zaproszeniach ślubnych i nie popełniać błędów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.